Εμβρυομεταφορά

    

Εμβρυομεταφορά είναι η διαδικασία μεταφοράς των εμβρύων στην κοιλότητα της μήτρας.

Μετά τη γονιμοποίηση, τα έμβρυα καλλιεργούνται στις κατάλληλες συνθήκες στο εργαστήριο, μέχρι να είναι έτοιμα για τη μεταφορά τους πίσω στη μήτρα της γυναίκας.
Τα έμβρυα καλλιεργούνται μέσα σε ειδικούς μινι-επωαστές με τη βοήθεια ειδικών καλλιεργητικών μέσων.

Η πράξη αυτή γίνεται συνήθως 48 ή 72 ώρες μετά την ωοληψία (δεύτερη ή τρίτη ημέρα καλλιέργειας). Εάν τα έμβρυα έχουν καλλιεργηθεί μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης, η εμβρυομεταφορά πραγματοποιείται την πέμπτη ή έκτη ημέρα.

 

Την ημέρα της μεταφοράς επιλέγονται τα καλύτερα έμβρυα, τα οποία τοποθετούνται στον πυθμένα της μήτρας μ’ έναν ειδικό εύκαμπτο ατραυματικό καθετήρα. Ο γυναικολόγος εισάγει τον καθετήρα, δια μέσου του τραχήλου, στη μητρική κοιλότητα, όπου και εναποθέτει τα έμβρυα, υπό κοιλιακή υπερηχογραφική καθοδήγηση.

 

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις τεχνικές που έχουν σκοπό την επίτευξη κύησης. Σκοπός μας είναι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών του κάθε ζευγαριού ώστε να προσφέρουμε την καταλληλότερη θεραπεία για την περίπτωσή του.

  • Λ. Κηφισίας 22, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
  • τηλ.: 2106821939,κιν.: 6974446556