Διατήρηση Γονιμότητας

Διατήρηση Γονιμότητας

Πρόκειται για μία μέθοδο η οποία είναι πολύ σημαντική και ταυτόχρονα αποτελεσματική. Προσφέρει τη δυνατότητα αναβολής της μητρότητας για το μέλλον σε γυναίκες οι οποίες έχουν πιθανότητα να υποστούν κάποια βλάβη στη λειτουργία των ωοθηκών τους από ιατρικές παθήσεις (κακοήθεις ή μη) ή από γυναικολογικά νοσήματα.

Μία άλλη κατηγορία γυναικών, οι οποίες καταφεύγουν σε μεθόδους διατήρησης της γονιμότητάς τους, είναι αυτές οι οποίες σε νεαρή ηλικία καταψύχουν τα ωάριά τους ώστε να τεκνοποιήσουν μελλοντικά σε προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία.

Οι μέθοδοι που συνήθως ακολουθούνται είναι:

  • Κρυοσυντήρηση ωαρίων
  • Κρυοσυντήρηση ιστού ωοθηκών
  • Λήψη άωρων ωαρίων και ωρίμανσή τους in vitro (στο εργαστήριο).

Η διατήρηση της γονιμότητας εφαρμόζεται και στους άντρες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης του σπέρματος, με τα τελευταία χρόνια να δίνεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης και ιστού των όρχεων.

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις τεχνικές που έχουν σκοπό την επίτευξη κύησης. Σκοπός μας είναι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών του κάθε ζευγαριού ώστε να προσφέρουμε την καταλληλότερη θεραπεία για την περίπτωσή του.

  • Λ. Κηφισίας 22, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
  • τηλ.: 2106821939,κιν.: 6974446556