Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.


1. Περιεχόμενο και Προδιαγραφές
Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται ή απεικονίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο (www.gynecologie.gr), υπόκειται σε αλλαγές, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα video, που διατίθενται από αυτόν τον Ιστότοπο, προορίζονται για ιδιωτική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δημόσια προβολή τους και η αναπαραγωγή τους.

 

2. Χρήση του Παρόντος Ιστότοπου
Ο Ιστότοπος και κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, πρόγραμμα, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα που εμπεριέχεται σε αυτόν («Περιεχόμενο Ιστότοπου») προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των συγγενικών δικαιωμάτων ως και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του Περιεχομένου Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, υπάρχει κάθε δικαίωμα απαγόρευσης και/ή ανάκλησης της αδείας και/ή τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στον Ιστότοπο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση χρήσης του Ιστότοπου για τη διάπραξη ή συνδρομή σε οποιαδήποτε παράνομη/αξιόποινη πράξη, οπότε ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει το Περιεχόμενο Ιστότοπος που κατέχει και κάθε αντίγραφο αυτού.

 

3. Σύνδεσμος στον Παρόντα Ιστότοπο
Απαγορεύεται η δημιουργία ή διατήρηση οποιουδήποτε συνδέσμου από οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος Ιστότοπου χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται η διαχείριση ή παρουσίαση αυτού του Ιστότοπου σε καρέ ή μέσω παρόμοιων τακτικών, σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια. Όλοι οι επιτρεπόμενοι σύνδεσμοι σε αυτόν τον Ιστότοπο πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους τρέχοντες Κανόνες.

 

4. Σύνδεσμοι σε Τρίτα Μέρη
Ανά διαστήματα, ο παρών Ιστότοπος ίσως περιέχει συνδέσμους που δεν είναι ιδιοκτησία μας, δεν διαχειρίζονται ούτε ελέγχονται από εμάς ή τους διακεκριμένους συνεργάτες μας. Κάθε σύνδεσμος τέτοιου είδους παρέχεται με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτησή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα απομακρυνθείτε από αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο/ προϊόντα/ υλικά/ υπηρεσίες ή τυχόν πληροφορίες που θα βρείτε/ προμηθευτείτε από οποιαδήποτε άλλον Ιστότοπο. Δεν ενστερνιζόμαστε ή εγγυούμαστε για την ακρίβεια ή την ορθότητα περιεχομένου άλλου Ιστότοπου. Αν αποφασίσετε να πλοηγηθείτε σε άλλο Ιστότοπο, αναλαμβάνετε τις ευθύνες τυχόν κινδύνων.

 

5. Ακατάλληλο Υλικό
Απαγορεύεται η χρήση, μεταφορά, ανάρτηση παράνομου, υβριστικού, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ανήθικου, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού ή οποιοδήποτε υλικού, εν γένει, που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει την αστική ευθύνη, ή που παραβιάζει κάποιο νόμο. Αν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσετε τις παραπάνω απαγορεύσεις, διατηρούμε την δυνατότητα να λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα κρίνουμε απαραίτητα για να διαχειριστούμε ή να προλάβουμε την παρεμβατική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της άμεσης απομάκρυνσης των συναφών υλικών από αυτήν την Ιστότοπο. Θα συνεργαστούμε πλήρως με κάθε Νομική Αρχή ή δικαστική απόφαση ή κλήτευση, η οποία θα ζητά από εμάς να αποκαλύψουμε την ταυτότητα οποιουδήποτε προβεί στην αποστολή υλικών τέτοιου είδους.

 

6. Πληροφορίες για τον Χρήστη
Εκτός από τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες υπόκεινται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου, οποιοδήποτε άλλο υλικό, πληροφορία, προτάσεις, ιδέες, σενάρια, τεχνογνωσία, τεχνικές, ερωτήσεις, σχόλια ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία που μεταφέρετε ή αναρτάτε σε αυτόν τον Ιστότοπο θεωρείται μη-εμπιστευτική ή μη-ιδιόκτητη. Εμείς -και /ή τους εντολοδόχοι μας- μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ή όλες τις επικοινωνίες του χρήστη για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την αναπαραγωγή, μετάδοση, αποκάλυψη, δημοσίευση, ανάπτυξη, παραγωγή και / ή εμπορία με οποιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε ή μη εμπορικό σκοπό. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να θεωρείται υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις επικοινωνίες του χρήστη. Δεν είναι υποχρέωσή μας, ούτε λαμβάνουμε την ευθύνη όσον αφορά στην χρήση, στην απάντηση, στην επανεξέταση ή στην ανταπόκριση σε τυχόν επικοινωνίες του χρήστη. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών του χρήστη, έστω και αν δεν συμβαδίζουν με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, είτε πρόκειται περί δυσφήμισης/βωμολοχίας, ή προσβολής της ιδιωτικής ζωής με άλλον τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε (ή όλες τις επικοινωνίες του χρήστη) που περιλαμβάνει υλικό που θεωρούμε ακατάλληλο ή απαράδεκτο.

 

7. Αποποιήσεις
Η χρήση του ιστότοπου γίνεται με προσωπική ευθύνη. Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν ή μέσω αυτού, παρέχονται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανόμενου εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ή μη-παραβιασης πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι παραπάνω εξαιρέσεις των υπονοούμενων εγγυήσεων δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από το νομό
Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράσατε σε αυτήν την ιστοσελίδα (ή μέσω αυτής) υπόκεινται μονό στις εφαρμόσιμες εγγυήσεις των διακεκριμένα κατασκευαστών, προμηθευτών ή πάροχων. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις κάθε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανόμενων, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων σε σχέση με τα προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή μέσω αυτού.

 

8. Περιορισμοί της ευθύνης
Στην περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με αυτόν τον ιστότοπο ή περιεχόμενο του, αποδέχεστε πως η μοναδική σας αποζημίωση είναι να σταματήσετε την χρήση αυτού του ιστότοπου.

 

9. Αναθεώρηση των παρόντων Όρων Χρήσης
Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή, με επικαιριοποίηση της παρούσας ανάρτησης. Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα, για να ενημερώνεσετε για τους τρέχοντες Όρους Χρήσης. Ορισμένες παράμετροι αυτών των Όρων Χρήσης μπορεί να αντικατασταθούν από νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

10. Επιπλέον Βοήθεια
Αν δεν κατανοείτε τους παραπάνω Όρους Χρήσης ή έχετε τυχόν παρατηρήσεις ή απορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε είτε στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  • Λ. Κηφισίας 22, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
  • τηλ.: 2106821939,κιν.: 6974446556